• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ năm, 01/10/2015 - 00:00
FaceBook
Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội

PNTĐ-Năm 2015, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội tập trung triển khai thực hiện công tác phòng chống ma tuý với nhiều hoạt động.

 
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý thành phố và chương trình công tác của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội, năm 2015, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội tập trung triển khai thực hiện công tác phòng chống ma tuý với nhiều hoạt động như xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý năm 2015; Kế hoạch Tháng hành động phòng,chống ma túy (từ 01/6 đến 30/6/2015) tới các quận, huyện và cơ sở Hội.
 
Thành Hội phụ nữ chỉ đạo các cấp hội cơ sở đăng ký, đánh giá các chỉ tiêu thi đua năm 2015 về công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; Duy trì các mô hình tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy; Tăng cường các biện pháp cụ thể giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có HIV/AIDS và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS,can thiệp giảm tác hại nhóm người có hành vi nguy cơ cao.
 
Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"; tích cực phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần cùng cơ quan chức năng đấu tranh làm giảm tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn.
 
Việt Hưng

TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !