• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ tư, 09/03/2016 - 00:00
FaceBook
Hội LHPN huyện Phúc Thọ:

PNTĐ-Là một trong 4 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm, Hội LHPN xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ) đã và đang tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội.

Huyện Hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chuyên trách, Ủy viên BCH Huyện Hội, các chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở về công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021; triển khai hướng dẫn các nội dung về quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam. Huyện Hội đã xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo hội cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, bám sát nội dung hướng dẫn và thời điểm tuyên truyền gắn với kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
 
Là một trong 4 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm, Hội LHPN xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ) đã và đang tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội; tổ chức tập huấn, hướng dẫn về công tác nhân sự để bầu ban chấp hành và ban thường vụ; quy chế bầu cử trong hệ thống Hội; hướng dẫn xây dựng báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội nhiệm kỳ 2011 - 2016, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021; hướng dẫn chuẩn bị các tham luận, góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên; hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội… Về cơ bản, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia BCH, BTV, các chức danh chủ chốt của Hội phụ nữ cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, có sự kế thừa và phát triển, là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của hội.     
Hoàng Anh
 
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !