Hà Nội: Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng với các hoạt động do Trung ương tổ chức, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Cùng với các hoạt động do Trung ương tổ chức, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm từ tháng 6 đến tháng 10/2019, cao điểm trong quý III/2019.
 
Trong đó, thành phố Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội).
 
Tổ chức Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng gương “Người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
 
Tổ chức các hoạt động như: Triển lãm, giao lưu, tọa đàm, nói chuyện, lễ dâng hương, báo công,... tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp Nhân dân bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, lòng tự hào đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước, gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
 
Xây dựng phóng sự, phim tài liệu tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện 50 năm Di chúc của Bác và 3 năm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp với chất lượng cao, đồng thời, tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng về chủ đề ca ngợi Thủ đô, đất nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
 
Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền nêu bật những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của sở, ngành, quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phâm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2018 - 2020). Tổ chức cầu truyền hình Hà Nội - Nghệ An (Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và Đài Phát thanh & Truyền hình Nghệ An thực hiện).
 
Đặc biệt, Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ với chủ đề: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hô Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”. Thời gian thực hiện trong các tháng 8, 9, 10/2019. Về nội dung sinh hoạt: Ôn lại nội dung của Di chúc, nhất là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về tinh thần đoàn kết quốc tế và về những việc cần làm sau khi kháng chiến thắng lợi; thảo luận, làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc, nêu bật những thành tựu của Thủ đô, đất nước, bài học kinh nghiệm đúc rút qua 50 năm thực hiện Di chúc và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy manh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bàn biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
Về hình thức sinh hoạt, đối với chi bộ: Sinh hoạt trong tháng 8/2019: Nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, quán triệt những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là các nội dung về công tác xây dựng Đảng, về việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về tinh thần đoàn kết quốc tế và về những việc cần làm sau khi kháng chiến thắng lợi,... Sinh hoạt trong tháng 9/2019: Trao đổi, thảo luận, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Di chúc của Bác gắn với thực hiện Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đối với từng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và các đoàn thể,... Sinh hoạt trong tháng 10/2019: Trao đổi, thảo luận, bàn các biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị,...
 
Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp: Tùy tình hình, điều kiện cụ thể triển khai sinh hoạt theo hình thức phù hợp như: Tổ chức họp cơ quan, đơn vị, đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tuyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin của cơ quan, đơn vị,...
 
Theo HNP
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô