• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ tư, 02/10/2019 - 00:00
FaceBook

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo tới các nhà trường tạm dừng việc triển khai thu học phí không dùng tiền mặt

 
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 2-10 cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện thu học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 4191/KH-SGDĐT ngày 20-9-2019 về việc triển khai thu học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt trong ngành Giáo dục Hà Nội.
 
Theo lộ trình dự kiến, đến trước tháng 12-2019, 100% trường học trên địa bàn đô thị, bao gồm cả các trường học hiệp quản (thuộc các quận, thị xã, thị trấn) phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
 
Các nhà trường có trách nhiệm công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ hoặc mã thanh toán QRCode... tại trường học để cha mẹ học sinh có thể dễ dàng thanh toán học phí không dùng tiền mặt.
 
Với các trường học trên địa bàn không phải đô thị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến khích đơn vị phối hợp với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
 
Tuy nhiên, để bảo đảm triển khai thống nhất trên toàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường thực hiện thu học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo tới các nhà trường tạm dừng triển khai Kế hoạch này. Kế hoạch sẽ được điều chỉnh và triển khai thực hiện theo chỉ đạo bằng văn bản của UBND thành phố trong thời gian tới.
Theo Hà Nội Mới
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !