Kỷ niệm 90 năm thành lập đảng bộ thành phố hà nội (17/3/1930-17/3/2020):

Xứng đáng là Đảng bộ đầu tàu

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc). Ngay sau sự kiện vĩ đại này, ngày 17/3/1930, tại nhà số 42 phố Hàng Thiếc, Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ TP Hà Nội được thành lập gồm 3 đồng chí: Đỗ Ngọc

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng GS.TS Y khoa, Thầy thuốc Nhân dân Lê Đức Hinh - Công dân Thủ đô Ưu túĐồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng GS.TS Y khoa, Thầy thuốc Nhân dân Lê Đức Hinh - Công dân Thủ đô Ưu tú

UV Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy HN Ngô Thị Thanh Hằng dự Lễ bế giảng lớp đào tạo nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025UV Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy HN Ngô Thị Thanh Hằng dự Lễ bế giảng lớp đào tạo nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Hội Phụ nữ quận Hoàn Kiếm tham quan triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ TP Hà Nội” tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa LòHội Phụ nữ quận Hoàn Kiếm tham quan triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ TP Hà Nội” tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò

Đoàn TN Công an quận Hoàn Kiếm tham quan triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ TP Hà Nội” tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa LòĐoàn TN Công an quận Hoàn Kiếm tham quan triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ TP Hà Nội” tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò

 

Hà Nội là địa phương đi đầu trong tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ nhân dânHà Nội là địa phương đi đầu trong tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ nhân dân

Đảng bộ TP Hà Nội là một trong những Đảng bộ được thành lập sớm nhất của cả nước; đánh dấu thời kỳ đấu tranh mới của Hà Nội có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Mùa Xuân Canh Tý 2020, tròn 90 mùa xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là 90 năm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP Hà Nội gắn bó mật thiết với sự chỉ đạo của Trung ương Đảng; gắn liền với những chiến thắng vĩ đại của dân tộc trong thế kỷ XX như Cách mạng tháng Tám thành công ngày 19/8/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945, đưa Việt Nam từ một thuộc địa, nửa phong kiến trở thành nước độc lập tự do, đưa người dân từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước; chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trong 12 ngày đêm của tháng 12 năm 1972 buộc đế quốc Mỹ ký Hiệp định Paris (27/1/1973), rút hết quân về nước để đi tới toàn thắng trong cuộc tiến công, nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước với những thành tựu ngoạn mục về kinh tế, xã hội...

Đảng bộ Hà Nội luôn là Đảng bộ mạnh về cả trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chính phong trào cách mạng của quần chúng trong cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới là thước đo sự vững mạnh và lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội. Điều đó góp phần rất quan trọng vào sự vững mạnh của toàn Đảng.

 Trách nhiệm to lớn, quyết tâm chính trị cao

Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay”. Viện dẫn lại câu nói trên, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đánh giá: Trong thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp lớn của Thủ đô Hà Nội trên tất cả các phương diện. Thắng lợi, thành công và sự phát triển của Hà Nội có ảnh hưởng to lớn đối với cách mạng và sự phát triển của đất nước. Đảng bộ và nhân dân Hà Nội trong mọi thời kỳ cách mạng đều nêu cao trách nhiệm của địa bàn trọng yếu, trung tâm chính trị của đất nước, chủ động đi đầu và sáng tạo trong thực hiện đường lối, cương lĩnh của Đảng với những bước đi vững chắc, chương trình hành động thích hợp để toát lên hình ảnh của TP. Đó là trung tâm chính trị, hành chính của cả nước; đầu tàu kinh tế với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nhanh; kết hợp thành công đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính trị, tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, tự lực vươn lên và tích cực hội nhập quốc tế.

Quan điểm nhất quán trong sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội những năm qua là đổi mới toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, đổi mới và phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; lấy sự ổn định chính trị - xã hội làm tiền đề, điều kiện tiên quyết cho sự nghiệp đổi mới và phát triển... Trong từng năm, Thành ủy Hà Nội chọn chủ đề công tác có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.

Kết quả phát triển toàn diện của Thủ đô những năm qua là minh chứng cho đường lối đúng đắn trong chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội. Kinh tế Thủ đô phát triển ổn định ở mức cao và đạt mức tăng trưởng khá; tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,41%/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước (7,08%); trong đó năm 2019, GRDP của TP đạt 7,62%, cao nhất trong 4 năm gần đây. Thu nhập bình quân đầu người đạt 116 triệu đồng, tương đương 5.043 USD (gấp 2,5 lần so với 46,95 triệu đồng/người vào năm 2010). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỷ trọng các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trong GRDP của TP giảm và tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ - thương mại, công nghiệp và xây dựng. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng trưởng mạnh, từ năm 2018 liên tục dẫn đầu cả nước.

Trong xây dựng nông thôn mới, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn. Năm 2019, TP đã có 6 huyện và 356/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng và tăng cường; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị được chú trọng và có chuyển biến rõ rệt; các lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực. Vị thế, uy tín và sức lan tỏa của Thủ đô ngày càng được nâng cao. Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Ấn tượng với thành tựu đạt được trong sự phát triển kinh tế, lãnh đạo một số bộ ngành, các chuyên gia văn hóa đánh giá rất cao việc Hà Nội dành những nguồn lực xứng đáng từ thành quả phát triển kinh tế để đầu tư trở lại cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long – xứ Đoài; chăm lo nâng cao đời sống của người dân, nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khẳng định: việc thực hiện các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, hộ gia đình nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong 3 năm, từ năm 2016-2018, ngân sách TP đã bố trí trên 6.380 tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo; HĐND TP đã ban hành nghị quyết chuyên đề quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống. Toàn TP đã giảm được gần 52.000 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội giảm xuống còn 1,16% vào thời điểm cuối năm 2018, về đích trước 2 năm so với kế hoạch đề ra; 5 quận nội thành là: Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Thanh Xuân không còn hộ nghèo.

Chú trọng nêu gương, phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng

Trong mạch câu chuyện về lịch sử 90 năm thành lập Đảng bộ TP, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, gắn bó của Đảng với nhân dân; phát huy truyền thống “ngàn năm văn hiến”, Đảng bộ, chính quyền Hà Nội đã chú trọng sự nêu gương, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh từ cấp thành phố tới cơ sở.

90 năm trước, Đảng bộ Hà Nội là một trong những Đảng bộ thành lập sớm nhất cả nước. 90 năm sau, Đảng bộ Hà Nội có số lượng đảng viên đông nhất cả nước với khoảng 441 nghìn đảng viên thuộc hơn 2.700 tổ chức cơ sở Đảng. Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, lãnh đạo Đảng bộ TP qua các thời kỳ nhận thức rõ, Đảng bộ mạnh quyết định thành công sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển TP. Dù trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến mấy, Đảng bộ TP và đảng viên Thủ đô luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, nỗ lực xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Vì thế, 90 năm qua, Đảng bộ Hà Nội luôn chú trọng xây dựng đoàn kết trong Đảng và coi đây là vấn đề cốt tử, luôn được đặt lên hàng đầu. 16 kỳ đại hội Đảng bộ TP đã được tổ chức và lần nào cũng vậy, xây dựng đoàn kết trong Đảng được các thế hệ lãnh đạo thể hiện trong các chủ đề và tiêu đề lớn của đại hội. Để có được sự đoàn kết, cùng với bám sát và triển khai đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Đảng bộ Hà Nội đã làm tốt công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác tư tưởng, chính trị, kiểm tra, dân vận…

Dấu ấn đặc biệt trong công tác xây dựng đoàn kết trong Đảng được thể hiện qua việc thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan. Nói tới những ngày đầu tiên thực hiện Nghị quyết 15, đồng chí Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội nhớ lại một khối lượng công việc khổng lồ, lại toàn việc lớn, việc khó với muôn vàn thách thức để đưa chủ trương đúng đắn của Đảng vào cuộc sống. Việc khó, theo các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội thời điểm đó, là công tác cán bộ, sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ, ổn định đội ngũ cần được thực hiện bài bản, khoa học thì mới thành công bởi liên quan đến hàng ngàn cán bộ, không ít cán bộ, đảng viên từ vị trí lãnh đạo cấp trưởng bị điều chỉnh, thực hiện nhiệm vụ của cấp phó. Tuy nhiên, chính sự chủ động, sáng tạo, tự nguyện, thậm chí chấp nhận “hy sinh” của đội ngũ cán bộ và rất trong sáng, không vụ lợi trong công tác tổ chức, sắp xếp tổ chức... nên hệ thống chính trị Thủ đô sau hợp nhất đã vận hành thông suốt ngay từ đầu và ngày càng hiệu lực, hiệu quả trong suốt 12 năm qua. Nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, sự chấp hành, hy sinh, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã giúp Hà Nội thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15 của Quốc hội. Ðây là những bài học kinh nghiệm quý để Hà Nội làm tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian qua.

Bài học kinh nghiệm này đã được phát huy khi Hà Nội thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Thủ đô; thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nhằm tiếp tục hoàn thiện, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành ủy và các cấp ủy Đảng TP luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy đối thoại để thuyết phục, coi công khai, minh bạch là yếu tố quyết định. Với cách làm khoa học, bài bản, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ TP đã đi đầu trong thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, được Trung ương đánh giá cao. Năm 2019, Thành ủy đã ban hành và triển khai 3 đề án sắp xếp 3 Đảng bộ khối và Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; sáp nhập Đảng bộ khối doanh nghiệp và Đảng bộ khối công nghiệp. Đến nay, Đảng bộ TP có 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc (giảm 9 đảng bộ so với đầu nhiệm kỳ). TP có 17/30 đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp huyện; 347/584 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã; 20/584 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; 27/30 trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện…

Thành ủy Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương (4 khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nhằm làm trong sạch Đảng, tăng cường sức mạnh của Đảng và lấy lại trọn vẹn niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thành ủy Hà Nội đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết, ban Nội chính Thành ủy phối hợp với các cơ quan tư pháp theo dõi, đôn đốc đều được xem xét, xử lý nghiêm minh. Ngoài ra, 100% kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra chuyên ngành khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng đều được chuyển đến cơ quan điều tra xử lý theo quy định; 100% các vụ án về tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ khóa XVI đến nay, ngoài việc chuyển từ đánh giá cán bộ hằng năm sang đánh giá hằng tháng, Thành ủy Hà Nội còn phân cấp đánh giá cán bộ và lần đầu tiên tổ chức đánh giá Đảng bộ cấp trên cơ sở. Hệ thống chính trị TP tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP, tạo sự chuyển biến về chất, nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tạo cơ sở quan trọng để chuẩn bị tốt nhất công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp sắp tới. Kết quả đổi mới của Đảng bộ Hà Nội không chỉ được Trung ương đánh giá cao mà còn được nhiều tỉnh, thành trong cả nước quan tâm, học hỏi.

Sự chuyển biến đời sống xã hội của Thủ đô và đất nước trong mọi hoạt động của cấp ủy từ TP tới cơ sở, lan tỏa tới chính quyền các cấp cũng như các đoàn thể chính trị - xã hội đã củng cố niềm tin, nhân lên sự đồng thuận xã hội, tạo thành nguồn động lực to lớn giúp Thủ đô vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Nhóm P.V

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Xứng đáng là Đảng bộ đầu tàu tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô