Đề xuất mỗi tỉnh thành lập một hội đồng chọn sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này được xây dựng căn cứ theo Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 và sẽ thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Ảnh: minh hoạ: Nguồn Internet)

Điểm mới đáng chú ý nhất tại dự thảo thông tư là quy định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Còn theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, mỗi cơ sở giáo dục phổ thông phải thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong đơn vị mình.

Thành viên của hội đồng lựa chọn sách giáo khoa bao gồm: Lãnh đạo, chuyên viên của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo; cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Số lượng thành viên hội đồng phải là số lẻ, tối thiểu 15 người, trong đó có ít nhất 2/3 tổng số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang giảng dạy. Dự thảo thông tư cũng quy định: Người đã tham gia biên soạn, thẩm định, chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt không được tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

Dự thảo quy định, việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông phải tuân theo ba nguyên tắc: Sách giáo khoa phải thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở một khối lớp lựa chọn một đầu sách giáo khoa; bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định, sách giáo khoa được lựa chọn phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương hoặc từng khu vực của địa phương; đồng thời phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Thống Nhất/HNM

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Đề xuất mỗi tỉnh thành lập một hội đồng chọn sách giáo khoa tại chuyên mục Giáo dục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô