Ăn gỏi cá rô phi nhiễm "tả biển", người đàn ông suýt mất mạng

  • 21: