Thủ đô Hà Nội phải tiếp tục là ngọn cờ đầu của phong trào thi đua yêu nước của cả nước

Sáng 3/10, dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Hà Nội phải tiếp tục giữ vững danh hiệu ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nêu rõ: Ghi nhận và đánh giá cao thành tích về phong trào thi đua, công tác khen thưởng của thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho rằng, nhiều phong trào có sắc thái riêng của Thủ đô có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoan nghênh Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên cả nước phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Từ các phong trào thi đua xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, những tấm gương sáng để mọi người học tập, làm theo. 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân thuộc thành phố được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố khen thưởng. 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạoThủ tướng Chính phủ chỉ đạo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Hà Nội xứng đáng là địa phương đi đầu trong công tác thi đua, khen thưởng của cả nước”. Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu to lớn của thành phố, những thành tích của các anh hùng lao động, các chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, công dân Thủ đô ưu tú, người tốt - việc tốt và nỗ lực của các cấp, các ngành trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội.

 Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của 5 năm tới với bối cảnh nhiều thuận lợi, nhưng nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, có hiệu quả cao hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô giai đoạn 2020-2025.

Hà Nội phải chú trọng gắn các phong trào thi đua với bồi dưỡng, xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch, phát triển toàn diện; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của thế giới. Công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phong trào thi đua phải tạo động lực góp phần giải quyết tốt các nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương, trong đó  tập trung vào những lĩnh vực, những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, có thể huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện. Đặc biệt, thành phố cần có những cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng văn hóa người Hà Nội văn minh, thanh lịch; tạo dấu ấn văn hóa người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Hà Nội trong mỗi chúng ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để khen đúng, khen trúng, khen kịp thời; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ; khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, có ý nghĩa giáo dục và tạo được động lực tích cực trong xã hội, được dư luận đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan làm suy giảm giá trị khen thưởng; kiên quyết chống bệnh thành tích; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh.

 Nhân đây, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hà Nội phát động thi đua những tháng cuối năm để thành phố đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao gấp 1,3 lần mức tăng tổng sản phẩm cả nước (GDP) và hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước như dự toán Trung ương giao. Đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng Thủ tướng tin rằng, với bản lĩnh, ý chí, nhất định Hà Nội sẽ đạt được, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

 Thủ tướng tin tưởng, sau đại hội, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu như Bác Hồ đã dạy, giữ vững là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghịQuang cảnh Hội nghị

 Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và toàn thể đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Chu Ngọc Anh tiếp thu ý kiến chỉ đạo đại hội của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thành phố Hà Nội và các cấp, ngành của thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng.

 

 Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, trong đó đề ra 5 nội dung cần tập trung thực hiện.  Đó là, tiếp tục quán triệt và thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển bền vững, có sức lan tỏa của các phong trào thi đua, đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, các khâu yếu, việc khó. Cùng với việc tổ chức phát động, cần tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào kịp thời, chú trọng triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp, tiêu chí cụ thể để phong trào thi đua phát triển toàn diện, bền vững, thực chất, lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Đặc biệt, thường xuyên phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, hướng dư luận vào cái tốt, cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người, mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội, làm cho thi đua trở thành biện pháp quan trọng trong việc xây dựng con người mới, xây dựng Đảng bộ, chính quyền Hà Nội ngày càng trong sạch, vững mạnh…

HẰNG PHẠM

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Thủ đô Hà Nội phải tiếp tục là ngọn cờ đầu của phong trào thi đua yêu nước của cả nước tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô