Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đại hội phấn khởi được chào đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố; đại diện Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành bạn đến dự và chúc mừng Đại hội.

Với chủ đề Đại hội Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, cùng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi và trách nhiệm, bổ sung, hoàn thiện và nhất trí cao thông qua các văn kiện và Nghị quyết của Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bế mạc Đại hộiBí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Đại hội.

Các văn kiện được Đại hội lần thứ XVII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ với những thành tự to lớn hơn; toàn Đảng, toàn dân ta nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, gồm 71 đồng chí, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố gồm 63 đại biểu chính thức (trong đó có 3 đại biểu đương nhiên) và 5 đại biểu dự khuyết, đại diện tiêu biểu hơn 45 vạn đảng viên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô trong những năm qua.

Đại hội chân thành cảm ơn các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố; đồng chí, đồng bào các địa phương trong cả nước, đã thường xuyên ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hà Nội, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào Văn kiện Đại hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19 và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố.

          Những thành tựu quan trọng đạt được của Thành phố trong nhiệm kỳ qua, có đóng góp rất quan trọng của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, đặc biệt là các đồng chí Thường trực Thành ủy: Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đào Đức Toàn. Các đồng chí đã phát huy tinh thần đoàn kết, luôn nêu gương về tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu, khắc phục khó khăn, đảm nhiệm tốt trọng trách được giao. Nay do các lý do và điều kiện khác nhau, nhiều đồng chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đánh giá cao và trân trọng cảm ơn quá trình cống hiến, công lao của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc, mong các đồng chí tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời gian tới.

          Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân Thành phố tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

          Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh thuận lợi, thời cơ lớn, song chúng tacũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới,ngay sau Đại hội, đề nghị:

 Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII và từng đồng chí đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hoá và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Các cấp, các ngành, các đoàn thể Thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô về Nghị quyết XVII của Đảng bộ Thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sớm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện10chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII; đồng thờixây dựng kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 Mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệmvì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

          Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, Đảng bộ lớn nhất cả nước, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, hành động quyết liệt; tuyệt đối không thỏa mãn với thành tích đã đạt được; tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương liên quan để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra.

Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”;chúng ta tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô sẽ đoàn kết, đồng lòng, chung sức,phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống Văn hiến - Anh hùng - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người - Thành phố vì hoà bình, hữu nghị và sáng tạo, mãi xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng của đồng bào và chiến sỹ cả nước; sánh vai với Thủ đô các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Với ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Thủ đô và đất nước, tôi long trọng tuyên bố Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

HẰNG- NGA 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô