Báo Phụ nữ Thủ đô - Công tác hội

Góp phần thực hiện hiệu quả, chất lượng các mục tiêu bình đẳng giới

PNTĐ-Ngày 18/11, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết Đề án: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”...

Xem theo ngày  :