Báo Phụ nữ Thủ đô - Công tác hội

Hội LHPN huyện Sóc Sơn: Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm

PNTĐ-Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Sóc Sơn đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước phát động...

Xem theo ngày  :