Báo Phụ nữ Thủ đô - Công tác hội

Góp ý dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) và Luật Phòng, Chống tham nhũng (sửa đổi)

PNTĐ-Hội LHPN Hà Nội vừa tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) và Luật Phòng, Chống tham nhũng (sửa đổi)”.

Xem theo ngày  :