Báo Phụ nữ Thủ đô - Trang chủ

PNTĐ-Những ngày này, nhiều thí sinh bị rớt nguyện vọng (NV) 1 vào các trường ĐH đang tìm kiếm cơ hội xét tuyển NV bổ sung. Nhưng, phần lớn các trường học tốt, ngành học tốt đều đã… “khóa sổ”.

Thỏa thuận tài sản trong hôn nhân: Một ứng xử văn minh

PNTĐ-Việc chứng minh tài sản riêng của vợ chồng trong quá trình chung sống đang gặp nhiều khó khăn. Mới đây Luật HN&GĐ sửa đổi đã bổ sung và công nhận quy định về chế độ thỏa thuận tài sản.

Mỏi cổ ngóng nguyện vọng bổ sung

PNTĐ-Những ngày này, nhiều thí sinh bị rớt nguyện vọng (NV) 1 vào các trường ĐH đang tìm kiếm cơ hội xét tuyển NV bổ sung. Nhưng, phần lớn các trường học tốt, ngành học tốt đều đã… “khóa sổ”.