Báo Phụ nữ Thủ đô - Trang chủ

PNTĐ-Sau quyết định tăng quyền tự điều chỉnh giá cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) lên 7% thay vì 5% như trước, Chính phủ tiếp tục ban hành quy định tính giá điện mới...