Gặp gỡ người phụ nữ 14 con tại Hà Nội

Bà Đặng Thị Hải ở Hà Đông, Hà Nội nổi tiếng là người phụ nữ chịu khó chịu khổ khi đã đẻ đến 14 người con và nuôi chúng khôn lớn.