Hội viên phụ nữ Hà Nội động viên chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 10/4, Ban Thường