Lấy sức khỏe người dân làm ưu tiên hàng đầu

Năm 2022, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) xác định mục tiêu tổng quát là tập trung triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020 với trọng tâm là lấy bảo vệ sức khỏe người dân làm ưu tiên hàng đầu; đưa nhanh các chính sách mới của luật đi vào cuộc sống...

Năm 2022, Tổng cục Môi trường xác định mục tiêu tổng quát là tập trung triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020 với trọng tâm là lấy bảo vệ sức khỏe người dân làm ưu tiên hàng đầu; đưa nhanh các chính sách mới của luật đi vào cuộc sống nhằm đảo ngược xu thế suy thoái, ô nhiễm môi trường thông qua việc giảm thiểu phát sinh, tăng cường phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế, tận dụng tối đa giá trị của chất thải; thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn ở từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương, cơ sở…

Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, đồng chí Nguyễn Văn Tài, Tổng cục Trưởng Tổng cục Môi trường cho biết: Tổng cục môi trường tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo luật mới, đặc biệt là các quy định mới, lần đầu tiên triển khai như cơ chế cấp giấy phép môi trường thay cho các thủ tục hành chính về môi trường trước đây; các quy định mới về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; các cơ chế về kinh tế tuần hoàn và một số công cụ kinh tế mới như trái phiếu xanh, tín dụng xanh, chi trả dịch vụ hệ sinh thái; quản lý chất các chất hữu cơ khó phân hủy.

Một số quy hoạch sẽ được xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành như Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một số hoạt động tiếp tục được thực hiện như kiểm soát chặt chẽ, chủ động giám sát các nguồn thải lớn (khu công nghiệp, làng nghề…), cơ sở, dự án lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao thông qua tiếp tục duy trì, kiện toàn; nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ giám sát môi trường; tăng cường quan trắc, giám sát, cảnh báo môi trường, đảm bảo các dự án vận hành, hoạt động an toàn về môi trường; ứng phó xử lý kịp thời, hiệu quả đối với các vụ việc, sự cố liên quan đến môi trường phát sinh...

Bên cạnh đó, Tổng cục đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, triển khai tốt các quy định mới của pháp luật về di sản thiên nhiên; xây dựng, thực hiện các hoạt động nhằm triển khai kết quả của Hội nghị COP-26 liên quan đến phục hồi thiên nhiên, sử dụng các giải pháp từ thiên nhiên trong ứng phó với biến đổi khí hậu; kiện toàn bộ máy tổ chức, vị trí công tác; tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành.

HOÀNG ANH

Bạn đang đọc bài viết Lấy sức khỏe người dân làm ưu tiên hàng đầu tại chuyên mục Kinh tế - Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com