Ban Chỉ đạo Chương trình 07 triển khai nhiều nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

Sáng 28/6, Ban chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020"...
 
Sáng 28/6, Ban chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020" đã họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo. 
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị

 
Hội nghị đã nghe báo cáo và thảo luận các nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; kết quả việc thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí; kết quả phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua các lĩnh vực công tác cụ thể như: công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của HĐND Thành phố, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thu hồi tài sản tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,... Hội nghị cũng xem xét, đánh giá kết quả thực hiện 13 chuyên đề của Thành phố và kết quả xử lý các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN giao; các vụ việc, vụ án do Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố bám sát các chỉ đạo của Trung ương, đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban chỉ đạo Chương trình số 07 đã triển khai thực hiện với khối lượng lớn các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Đặc biệt là việc thực hiện các kết luận của Đoàn kiểm tra số 1 và số 2 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm, đúng tiến độ một số vụ việc, vụ án lớn, trọng điểm được dư luận quan tâm đồng tình, đánh giá cao; thực hiện thi hành án thu hồi tài sản tham nhũng, triển khai minh bạch trong hoạt động các cơ quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên thanh kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, tồn tại trong quản lý nhà nước.
 
Các ngành chức năng của Thành phố đã chủ động phối hợp tốt trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ việc, vụ án do Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết, những vụ án giao các cơ quan nội chính, tư pháp theo dõi, đôn đốc đều được điều tra, xác minh, xét xử đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chương trình 07.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2019, Chương trình 07 tiếp tục được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị Thành phố. Thống nhất báo cáo của Ban chỉ đạo, ý kiến thảo luận về kết quả, những vấn đề nổi cộm trong quá trình thực hiện Chương trình 07, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung, khắc phục và thực hiện tốt hơn nữa. Đó là công tác nghiên cứu dự báo tình hình, tham mưu đề xuất có việc còn bị động, lúng túng; một số địa phương tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa dứt điểm gây nên tình trạng khiếu kiện đông người; Tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn còn diễn ra ở một số lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, chưa có biện pháp hữu hiệu để phát hiện và xử lý triệt để; các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng chưa toàn diện và hiệu quả,... 
 
Trong 6 tháng cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo, đồng chí Hoàng Trung Hải quán triệt toàn thể Ban chỉ đạo, các cấp, ngành, địa phương của Thành phố tập trung triển khai một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm do Ban chỉ đạo Chương trình đề ra, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác PCTN, lãng phí; rà soát những chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình, kế hoạch về PCTN, lãng phí toàn khóa, nhất là những chỉ tiêu khó hoàn thành để tập trung thực hiện đạt kết quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
Cùng với đó, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác. Bảo vệ, khen thưởng, động viên những người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường  xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc” và văn bản số 219-CV/BCĐTW, ngày 17/6/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về “rà soát, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng PCTN”. 
 
Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 115-KH/TU, ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 15/3/2016 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; tổng hợp việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và các kiến nghị Kiểm toán Nhà nước năm 2019. 
 
Chuẩn bị tốt việc phối hợp cũng như triển khai, thực hiện các kết luận của các đoàn kiểm tra, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và của các đoàn thể nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đúng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Trưởng ban chỉ đạo cũng giao Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục duy trì tốt chế độ giao ban, báo cáo, đôn đốc các cơ quan nội chính Thành phố và các quận, huyện, thị uỷ chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kế hoạch, Chuyên đề đã đề ra; Tiếp tục đôn đốc thực hiện, tổng kết 13 chuyên đề của Chương trình 07-CTr/TU đã phân công trên tinh thần rõ người, rõ việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.
 
Theo HNP
Bạn đang đọc bài viết Ban Chỉ đạo Chương trình 07 triển khai nhiều nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com