9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cho năm học 2019-2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp trong năm học 2019-2020.
 

 
Chỉ thị nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản thực hiện trong năm học 2019-2020.
 
Đáng chú ý, Bộ đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học...
 
Những nhóm giải pháp cơ bản gồm: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.
 
Để triển khai hiệu quả Chỉ thị này, Bộ GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố căn cứ nhiệm vụ, giải pháp và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo ở địa phương, đơn vị mình.
 
Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố, giám đốc, hiệu trưởng các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2019-2020.
 
Theo Hà Nội Mới
Bạn đang đọc bài viết 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cho năm học 2019-2020 tại chuyên mục Tin tức của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô