Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Hoàn thành đề án nhân sự trong tháng 4/2020

Ban Tổ chức Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU về “Một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 19-11-2019 về “Một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố”. Nhiều nội dung cần thiết và các mốc thời gian phục vụ công tác tổ chức đại hội đã được hướng dẫn cụ thể. Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu những điểm chính của Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU gồm 3 phần, với 15 nhóm nội dung cụ thể về công tác quán triệt, triển khai và tuyên truyền; thành lập Tiểu ban Nhân sự và xây dựng đề án nhân sự; một số nội dung và yêu cầu cụ thể. Trong đó, để giúp việc Ban Thường vụ cấp ủy về công tác nhân sự cấp ủy, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối, đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội thành lập Tiểu ban Nhân sự; đảng ủy xã, phường, thị trấn, đảng ủy và chi ủy cơ sở thành lập Tổ Nhân sự (nếu thấy cần thiết).

Tiểu ban Nhân sự và Tổ Nhân sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự và kế hoạch giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đề án nhân sự tham gia đoàn đại biểu đảng bộ cấp trên và kế hoạch phân bổ đại biểu đảng bộ cấp mình; xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND cấp mình và nhân sự lãnh đạo cấp ủy ứng cử đại biểu HĐND cấp trên nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với cấp ủy địa phương) trình ban thường vụ, ban chấp hành và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trước khi trình đại hội cấp mình. Ngoài ra, Tiểu ban Nhân sự phải xây dựng kế hoạch làm việc với các cấp ủy, tổ chức Đảng liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự; lãnh đạo, chỉ đạo khảo sát nhân sự nếu xét thấy cần thiết.

Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU đi sâu vào các nội dung và yêu cầu về công tác nhân sự với 9 nhóm nội dung cụ thể. Đáng chú ý, về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy cấp quận, huyện, thị xã; cấp ủy viên là công chức, viên chức các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải có bằng tốt nghiệp đại học về chuyên môn, nghiệp vụ và bằng tốt nghiệp từ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã; nhân sự là công chức, viên chức dự kiến ứng cử chức danh bí thư cấp ủy các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy phải có bằng tốt nghiệp cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị. Hướng dẫn cũng khẳng định không phân biệt loại hình đào tạo về chuyên môn và lý luận chính trị. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân có giá trị pháp lý như nhau.

Về cơ cấu cấp ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp thực hiện theo quy định nêu tại Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 của Thành ủy Hà Nội, trong đó thực hiện chủ trương giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên đối với cấp ủy quận, huyện, thị xã, đảng bộ trực thuộc Thành ủy so với số lượng tối đa được Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020, không áp dụng chủ trương này đối với cấp ủy cơ sở; thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi đối với cấp ủy cấp huyện phấn đấu: Dưới 40 tuổi từ 10% trở lên; từ 40 đến 50 tuổi khoảng 40-50%; còn lại là trên 50 tuổi. Ở những quận, huyện, thị xã thí điểm thực hiện mô hình trưởng các ban xây dựng Đảng đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp thì ngoài 1 đồng chí ủy viên ban thường vụ, có thể xem xét, cơ cấu đồng chí cấp phó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hoặc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tham gia cấp ủy cùng cấp. Về số lượng, đối với những đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND thì tiếp tục cơ cấu 2 phó bí thư phụ trách công tác quan trọng của cấp ủy theo quy định.

Về các mốc thời gian, Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn, các quận, huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy phải hoàn thành chuẩn bị đề án nhân sự trong tháng 4-2020; hoàn thành các quy trình giới thiệu nhân sự trong tháng 5-2020 và báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 6-2020.

Theo Quốc Bình

(Hà Nội mới)

Bạn đang đọc bài viết Hoàn thành đề án nhân sự trong tháng 4/2020 tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com