Đề xuất mới tránh việc bổ nhiệm “thần tốc”

Bộ Nội vụ đã dự thảo Nghị định trình Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Dự thảo đang được đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Về đối tượng áp dụng của Nghị định, tại Quy định số 214-QĐ/TƯ ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị “Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn đối với chức danh thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. Tuy nhiên, các chức danh này đều được xác định là công chức trong cơ quan hành chính nhà nước. Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị thể chế hóa quy định của Bộ Chính trị tại dự thảo Nghị định này để bảo đảm thống nhất quy định về tiêu chuẩn các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Về kinh nghiệm công tác, theo Quy định số 214-QĐ/TƯ và Quy định số 89-QĐ/TƯ ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị “Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” đều có yêu cầu cán bộ, công chức phải đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị chưa quy định cụ thể thời gian đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp là bao nhiêu. Do vậy, để tránh việc bổ nhiệm “thần tốc” và bảo đảm nguyên tắc đánh giá cán bộ, công chức trong 3 năm gần nhất khi xem xét bổ nhiệm, Bộ Nội vụ đề xuất thời gian đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp phải từ 3 năm trở lên.

Về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ, Bộ Nội vụ đề xuất không quy định cụ thể nội dung này tại dự thảo Nghị định, mà sẽ thực hiện theo quy định của từng bộ, ngành, địa phương (kể cả trường hợp quy định sử dụng tiếng dân tộc thay cho tiêu chuẩn ngoại ngữ) cho phù hợp.

Hiền Thu/Hà Nội mới

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất mới tránh việc bổ nhiệm “thần tốc” tại chuyên mục Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com