Tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Thành ủy Hà Nội vừa có Hướng dẫn số 04-HD/TU về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tổ chức đại hội đảng tại Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đôBí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác tổ chức đại hội đảng tại Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô (Ảnh: PV)

Theo đó, việc tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện của Trung ương và của Đảng bộ thành phố nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và Thủ đô.

Thông qua đó, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương hướng xây dựng, phát triển Thủ đô.

Thành ủy yêu cầu, việc lấy ý kiến đóng góp phải bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương, của Thành ủy đối với từng văn kiện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy; cần tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Quá trình lấy ý kiến thảo luận phải được phân định, sắp xếp và tổng hợp theo nhóm nội dung các vấn đề đã được hướng dẫn thảo luận và trình tự tiêu đề, nội dung trong mỗi dự thảo văn kiện.

Bản tổng hợp vừa phải có tính khái quát, vừa phải cụ thể, thể hiện đúng tinh thần của các ý kiến và làm rõ xu hướng của các loại ý kiến đối với vấn đề thảo luận; nêu rõ lập luận của những ý kiến cá biệt có nội dung sâu sắc, nhưng không bình luận, nhận xét theo ý kiến chủ quan của người tổng hợp.

Tuệ Liên

Bạn đang đọc bài viết Tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô