Động viên nhân dân chung sức, đồng lòng chống dịch Covid-19

Tạo không khí phấn khởi và đồng thuận xã hội, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng thực hiện các giải pháp chống dịch Covid-19, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp nhận ủng hộ của các nhà hảo tâm nhằm chung tay phòng chống đại dịch Covid-19.Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp nhằm chung tay phòng chống đại dịch Covid-19.

Đây là một trong những nội dung của Công văn số 1368-CV/TU ngày 10-4-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước hiện nay.

Đồng thời, thông qua hoạt động kỷ niệm để góp phần ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Các cấp, các ngành tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị để tiến tới kỷ niệm 90 Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 Võ Lâm/Hà Nội mới

Bạn đang đọc bài viết Động viên nhân dân chung sức, đồng lòng chống dịch Covid-19 tại chuyên mục Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com