Năm 2020, Hà Nội dạy đại trà nội dung giáo dục địa phương cho học sinh lớp 1

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND thành lập Hội đồng biên soạn nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hội đồng biên soạn nội dung giáo dục địa phương gồm có 18 thành viên, do ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm Chủ tịch hội đồng; ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là Phó Chủ tịch hội đồng.

(Ảnh minh họa)

Hội đồng biên soạn nội dung giáo dục địa phương có nhiệm vụ giúp UBND thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức biên soạn nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch của UBND thành phố và các quy định hiện hành của pháp luật bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trước đó, ngày 31-12-2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND tổ chức biên soạn và thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, giáo dục địa phương sẽ là nội dung bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tùy theo từng cấp học, nội dung giáo dục địa phương sẽ được tích hợp trong các hoạt động trải nghiệm và trong việc tổ chức dạy học các môn học; bảo đảm yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng, phù hợp với lứa tuổi, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức của học sinh.

Theo kế hoạch, việc tổ chức biên soạn và thực hiện nội dung giáo dục địa phương được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ nay tới năm 2021, trong đó, năm 2020, hội đồng biên soạn sẽ biên soạn, thẩm định, trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tài liệu địa phương lớp 1 và tổ chức dạy đại trà đối với học sinh lớp 1; năm 2021, hội đồng xây dựng, hoàn thiện bộ tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 2 đến lớp 12, đồng thời tiến hành tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán.

Ở giai đoạn 2, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ lần lượt triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương cho các khối lớp, bảo đảm 100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đều được học tập nội dung này.

 THỐNG NHẤT/HNM

Bạn đang đọc bài viết Năm 2020, Hà Nội dạy đại trà nội dung giáo dục địa phương cho học sinh lớp 1 tại chuyên mục Giáo dục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com