22/22 Đảng bộ xã, thị trấn trực thuộc Huyện ủy Gia Lâm đã hoàn thành Đại hội

Tính đến ngày 8/5, đã có 22/22 Đảng bộ xã, thị trấn trực thuộc Huyện ủy Gia Lâm đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 

100% đơn vị có tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ đạt trên 15%, đơn vị có tỷ lệ cao nhất là Đảng bộ thị trấn Trâu Quỳ đạt 50%100% đơn vị có tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ đạt trên 15%, đơn vị có tỷ lệ cao nhất là Đảng bộ thị trấn Trâu Quỳ đạt 50%.

Theo báo cáo tại Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 22 xã, thị trấn đã nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của cấp ủy các cấp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các Chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy. 100% chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn đề ra được thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư nâng cấp làm thay đổi cơ bản diện mạo của địa phương, góp phần quan trọng để hoàn thành muc tiêu xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao. Công tác quản lý trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, hoạt động thiết thực hiệu quả. An sinh xã hội được quan tâm, chú trọng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã được cải thiện…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ các đại biểu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Thị khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025Với tinh thần đoàn kết, dân chủ các đại biểu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Thị khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, năm 2015, xã Yên Thường được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, về đích sớm 3 năm so với chỉ tiêu Đại hội đề ra và tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng Nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao giai đoạn 2016- 2020, gắn với xây dựng các chỉ tiêu xây dựng xã thành phườngNhiệm kỳ qua, năm 2015, xã Yên Thường được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, về đích sớm 3 năm so với chỉ tiêu Đại hội đề ra và tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng Nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao giai đoạn 2016- 2020, gắn với xây dựng các chỉ tiêu xây dựng xã thành phường.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được tăng cường, đổi mới. Vai trò trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên rõ rệt. Công tác tổng kết, đánh giá kết quả phân loại Chi bộ, đảng viên được tổ chức theo đúng quy định. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới bảo đảm số lượng, có cơ cấu hợp lý, tính kế thừa và phát triển.Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới bảo đảm số lượng, có cơ cấu hợp lý, tính kế thừa và phát triển.

100% đơn vị có tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ đạt trên 15%, đơn vị có tỷ lệ cao nhất là Đảng bộ thị trấn Trâu Quỳ đạt 50%, nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới bảo đảm số lượng, có cơ cấu hợp lý, tính kế thừa và phát triển.  Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII.

THANH THANH

Bạn đang đọc bài viết 22/22 Đảng bộ xã, thị trấn trực thuộc Huyện ủy Gia Lâm đã hoàn thành Đại hội tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com