Đề xuất hỗ trợ người bán dâm hoàn lương

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội. Bởi do tính chất, đặc trưng công việc, kỳ thị xã hội… nên việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội hiện có của người bán dâm gần như không thể thực hiện.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, thực hiện quy định pháp luật, từ năm 2006 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 5 năm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ xã hội giúp người bán dâm hoà nhập cộng đồng.

Các mô hình hỗ trợ can thiệp giảm tác hại, phòng, chống bạo lực và hỗ trợ thay đổi công việc cho người bán dâm thực hiện thí điểm hơn 10 năm qua bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định.

Các chính sách, dịch vụ tại mô hình thí điểm này đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người bán dâm, hỗ trợ họ trong việc lựa chọn, tìm kiếm cơ hội thay đổi công việc, thay đổi cuộc sống.

Dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội được xây dựng dựa trên cơ sở thực tiễn của công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ xã hội giúp người bán dâm hoà nhập cộng đồng.

Trong dự thảo, Bộ cho rằng việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý. Điều này nhằm từng bước chuẩn hóa hệ thống cung cấp dịch vụ trợ giúp đối với người bán dâm và làm cơ sở để xác định khung giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Đây cũng là căn cứ để các đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm và để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bán dâm ở cộng đồng.

MAI CHI

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất hỗ trợ người bán dâm hoàn lương tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô