Hà Nội: 1.367,4 tỷ đồng truy thu, truy hoàn và phạt về thuế

(PNTĐ) - Theo Cục Thuế Hà Nội, lũy kế 8 tháng năm 2020 ngành Thuế Hà Nội đã hoàn thành 9.959 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 52% kế hoạch giao, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại Cục Thuế Hà NộiTại Cục Thuế Hà Nội

Bên cạnh  đó, tổng xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 4.686 tỷ đồng, trong đó, giảm khấu trừ 233,7 tỷ đồng; giảm lỗ 3.085 tỷ đồng; tổng thuế truy thu, truy hoàn và phạt 1.367,4 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế chủ yếu tổ chức kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế để doanh nghiệp tập trung khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh; chỉ thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với những trường hợp có rủi ro cao và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Tuy nhiên, do hệ thống cơ sở dữ liệu về người nộp thuế tại cơ quan Thuế chưa thật đầy đủ khiến cho công tác thanh tra, kiểm tra 8 tháng đầu năm chưa đạt kết quả cao.

Vì vậy, Cục Thuế Hà Nội xác định, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2020, cần quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp như: Thu thập các thông tin từ các phòng/đơn vị chức năng khác thuộc cơ quan Thuế; thường xuyên rà soát, bổ sung bộ tiêu chí rủi ro theo các chỉ tiêu tài chính, theo từng ngành nghề.

Đồng thời, sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện các công cụ hỗ trợ thanh tra, kiểm tra (TTR); thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017, Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, không thanh tra, kiểm tra ngoài kế hoạch, chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Đặc biệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ ngành Thuế.

VÂN NGA

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: 1.367,4 tỷ đồng truy thu, truy hoàn và phạt về thuế tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô