Hội nghị lần thứ hai - Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII:

Tập trung cao cho công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố

Ngày 28/11, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (khóa XVII) được tổ chức tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí Thư thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Thành ủy đã thực hiện phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện một bước về kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; tổ chức tổng kết công tác Đại hội; chủ động ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, hoàn thiện và tổ chức xuất bản để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến các văn kiện của Đại hội; đồng thời tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị tích cực cho triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021. 

Quang cảnh Hội nghịQuang cảnh Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tiến hành Hội nghị lần thứ hai để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung rất quan trọng, không chỉ định hướng cho trước mắt mà còn có tính lâu dài cho cả nhiệm kỳ, có thể khái quát vào các nhóm nội dung sau: Các nội dung về quy chế, hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy; Các nội dung về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và năm 2021 của Thành phố.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh thêm một số nội dung và nhiệm vụ của Hội nghị, có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để các đồng chí thảo luận, cho ý kiến, đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận thêm một số vấn đề như:

Đối với Chương trình công tác toàn khóa, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, thực tiễn Thành phố và kinh nghiệm của các khóa trước. Bên cạnh các nội dung công việc có tính chất thường xuyên, Chương trình được đề xuất tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Các nội dung về tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội; Các nội dung về việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; Các nội dung thuộc thẩm quyền cho ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố...

Về công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy, đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận thêm về: Căn cứ và nguyên tắc xây dựng Quy chế; Về thể thức ban hành là “Quy chế” hay ban hành “Quyết định” kèm theo Quy chế tương tự như Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; Về kết cấu và nội dung dự thảo Quy chế đã đảm bảo bám sát các quy định mới của Trung ương và tình hình thực tiễn của Thành phố chưa?

Về Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận,cho ý kiến Chương trình đã bám sát Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII hay chưa, những vấn đề cần bổ sung hoặc điều chỉnh, tập trung vào các nội dung: 10 nhiệm vụ trọng tâm về kiểm tra, giám sát đã được nêu cụ thể tại Tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát và Tổ chức thực hiện.

Về Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021, đề nghị Hội nghị cho ý kiến cụ thể về số lượng và nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề trong năm 2021 đã bám sát định hướng chung của Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành cả nhiệm kỳ và đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với năm 2021, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy, Bí Thư Thành ủy đề nghị các đồng chí cần tập trung thảo luận vì sao trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế của Thủ đô vẫn tăng trưởng tích cực, gấp 1,5 lần mức chung của cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn đạt dự toán và tăng 3,5% so với cùng kỳ; tình hình dịch bệnh, thời tiết không thuận lợi nhưng nông nghiệp vẫn tăng 4,2%, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây; là khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất nhưng lĩnh vực dịch vụ vẫn tăng 3,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 2,4%, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng hơn 10% so với cùng kỳ…Vì sao trong điều kiện như vậy nhưng quốc phòng, an ninh, an sinh, phúc lợi xã hội vẫn được đảm bảo. Vì sao trong bối cảnh phải tập trung xử lý khối lượng công việc phát sinh rất lớn nhưng năm 2020 Thành phố vẫn giải quyết được những vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài nhiều năm như hoàn thành xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực; giải quyết hiệu quả và có những chuyển biến bước đầu trong công tác xử lý rác thải ở Sóc Sơn;…Phải chăng là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp, các ngành; truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng bộ; sự quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của Thủ đô; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trangThủ đô và của cộng đồng doanh nghiệp; sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ban, ngành; sự liên kết chặt chẽ với các địa phương trong kết nối giao thương? Đây có phải thực chất là một bài học mà chúng ta cần được đúc kết để tiếp tục phát huy trong những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, Hội nghị cũng nên tập trung thảo luận: Vì sao hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước của Thành phố vẫn kém hiệu quả; công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước vẫn còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra; vì sao công tác giải ngân vốn đầu tư công tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; vì sao một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch, chỉ số SIPAS và PAPI còn ở mức thấp; vì sao nạn ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, rác thải vẫn chậm được giải quyết. Phải chăng là do chúng ta chưa quyết liệt, tập trung xử lý, hay là do vướng mắc cơ chế, chính sách, hay là chưa tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, trong cộng đồng doanh nghiệp?

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, Hội nghị cần tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết cho bằng được những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Thành phố, Bí Thư đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, cho ý kiến chủ yếu về các nội dung: sự phù hợp của các kế hoạch này với các định hướng lớn về khung kế hoạch 5 năm, 3 năm đã trình Ban Chấp hành; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020, những kết quả nổi bật, những tồn tại, yếu kém, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; chủ đề của năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; mục tiêu tổng quát; các chỉ tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội(nhất là về tốc độ tăng trưởng - khoảng 7,5%, lạm phát - dưới 4%, GRDP bình quân đầu người năm 2021 ước đạt 135 triệu đồng (tương đương 5.870 USD), vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 12%, kim ngạch xuất khẩu tăng 5%, các chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội: giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường, tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cấp nước sạch 85%, số xã nông thôn mới tăng thêm 14 xã….); cân đối thu - chi ngân sách(tổng thu, chi ngân sách Thành phố; ngân sách địa phương các quận, huyện; chênh lệch thu - chi ngân sách; cơ cấu thu, chi ngân sách; tổng mức chi đầu tư phát triển; dự kiến phân bổ ngân sách và đầu tư công cho từng lĩnh vực); các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện, nhất là đối với các nhiệm vụ, vấn đề dân sinh cấp bách và những vấn đề có tính căn bản, lâu dài, cũng như các vấn đề, nội dung Ban cán sự đảng UBND Thành phố trình xin ý kiến của Ban Chấp hành.

Hội nghị Thành ủy lần thứ hai có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính quyết định đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. 

PHẠM HẰNG

Bạn đang đọc bài viết Tập trung cao cho công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com