Hội LHPN Hà Nội: Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan năm 2021

Ngày 18/1, thực hiện Quy chế làm việc và Quy chế dân chủ, Cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 nhằm tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; tổng kết hoạt động Công đoàn cơ quan năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, 8 tập thể gồm các ban và đơn vị trực thuộc Hội LHPN Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong công tácNăm 2020, 8 tập thể gồm các ban và đơn vị trực thuộc Hội LHPN Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong công tác

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Kim Anh – Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội; Phạm Thị Thanh Hương- Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghịĐồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đánh giá về những kết quả của cơ quan Thành hội đã đạt được trong năm qua, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội cho biết: Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen tập thể cán bộ, công chức viên chức lao động cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác đã đề ra. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ quyết liệt, tập trung các hoạt động được triển khai kịp thời, có nhiều đổi mới về cách thức tổ chức, điều chỉnh nội dung thiết thực, phù hợp trong bối cảnh thành phố có dịch bệnh; tập trung công cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đạt kết quả tốt. Cơ quan Hội đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ III nhiệm kỳ 2020 -2025. Giữa các ban đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động, tăng cường khai thác các nguồn lực, xã hội hóa hoạt động Hội. Nội vụ cơ quan được ổn định và đi vào nề nếp.

 Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được nghiêm túc thực hiện, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan được toàn thể cán bộ công nhân viên chức người lao động cơ quan hưởng ứng, công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự được đảm bảo. Hoạt động của các đoàn thể Công đoàn, Hội CCB và Chi đoàn tiếp tục có đổi mới, hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ trong cơ quan được quan tâm tạo sự phấn khỏi yên tâm trong công tác

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy đã chỉ ra một  số tồn tại, hạn chế: Việc thực hiện nề nếp, quy chế làm việc của cơ quan có lúc, có đơn vị còn chưa nghiêm túc; một số cán bộ còn thiếu chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao chưa cao, việc nghiên cứu văn bản chỉ đạo nắm bắt toàn diện các nhiệm vụ còn hạn chế…

Về nhiệm vụ trong tâm công tác năm 2021,  trong dự thảo báo cáo của cơ quan Thành hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, Đại họi phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2021 “ Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cấp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tập trung chỉ đạo tốt Đại hội phụ nữ từ cơ sở đến quận, huyện; chuẩn bị tốt về văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền và hậu cần để tổ chức thành công Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào tháng 9/2021. Tham mưu giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, đổi mới hoạt động tuyên truyền của Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả Website, fanpage Hội, Báo Phụ nữ Thủ đô tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ….

Trong thực hiện quy chế làm việc và trật tự nội vụ cơ quan: Tập trung cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện thoại, điện, nước, văn phòng phẩm; bảo quản và giữ gìn tốt các trang thiết bị trong phòng làm việc; giữ gìn an ninh trật, công tác phòng cháy chữa cháy trong cơ quan. Công đoàn cơ quan, Hội CCB và đoàn Thanh niên tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung các hoạt đông nhằm động viên khích lệ cán bộ công nhân viên và đoàn viên, hội viên hăng hái tham gia các hoạt động của cơ quan và thành phố.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đánh giá về kết quả phong trào cán bộ công chức viên chức người lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết: Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của BCH công đoàn viên chức thành phố, sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội, BCH công đoàn cơ quan Hội đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, sự năng động ,sáng tạo của từng cá nhân đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trên cơ sở thực tiễn của  phong trào cán bộ công chức viên chức người lao động và hoạt động công đoàn năm 2020, năm 2021, BCH công đoàn đề ra một số nội dung chủ yếu: Tiếp tục tham mưu và vận động nữ đoàn viên công đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ, chất lượng, hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, "Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện 2 mô hình “Dân vận khéo”: “Cơ quan xanh” và "Đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn huyện Ba Vì”…

Tại hội nghị, các cán bộ công nhân viên người lao động trong cơ quan đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả đã đạt được trong năm qua và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến thực hiện chế độ hội hopj, quản lý văn thư, lưu trữ; Trật tự nội vụ cơ quan; quản lý tài sản và sử dụng tài chính; công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan Hội LHPN Hà Nội.

Đồng chí Lê Kim Anh - Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghịĐồng chí Lê Kim Anh - Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghị

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Kim Anh – Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan Thành Hội đã lắng nghe, trao đổi  và giải đáp những ý kiến đóng góp của cán bộ công nhân viên chức người lao động cơ quan. Đồng thời đồng chí Lê Kim Anh cũng đề nghị trong thời gian tới, các cán bộ, công viên viên chức người lao động cơ quan tiếp tục phát huy sự chủ động, sáng tạo. các ban và đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc cơ quan, quy tắc ứng xử nơi công cộng… Đặc biệt năm 2021, cần tập trung chỉ đạo tốt Đại hội phụ nữ từ cơ sở đến quận, huyện; chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền và hậu cần để tổ chức thành công Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào tháng 9/2021.

Đồng chí Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội trao tặng kỷ niệm chương  Vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam cho 4 cá nhânTại hội nghị, đồng chí Lê Kim Anh - Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam" cho 4 cá nhân.

Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội cũng đã khen thưởng các cá nhân có thành tích trong năm 2020Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội cũng đã khen thưởng các cá nhân có thành tích trong năm 2020.

Bài và ảnh: THANH THANH

Bạn đang đọc bài viết Hội LHPN Hà Nội: Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan năm 2021 tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com