3 phương án tăng trưởng ngành Nông nghiệp Hà Nội năm 2021

(PNTĐ) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền thống nhất chủ trương xây dựng 3 phương án tăng trưởng ngành Nông nghiệp Hà Nội năm 2021: Phương án 1, mức tăng trưởng 3% theo kịch bản UBND thành phố đã giao; phương án 2, phấn đấu mức tăng trưởng 4,2%; phương án 3 (phương án phấn đấu), mức tăng trưởng 4,5%.

Ngành Nông nghiệp Hà Nội cần gắn với nhu cầu của thị trường; tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuấtNgành Nông nghiệp Hà Nội cần gắn với nhu cầu của thị trường; tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

 

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 172/TB-VP ngày 30/3/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp về tình hình và giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng ngành Nông nghiệp Hà Nội năm 2021.

 

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền thống nhất chủ trương xây dựng 3 phương án tăng trưởng ngành Nông nghiệp Hà Nội năm 2021 theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đó là, phương án 1, mức tăng trưởng 3% theo kịch bản UBND thành phố đã giao; phương án 2, phấn đấu mức tăng trưởng 4,2%; phương án 3 (phương án phấn đấu), mức tăng trưởng 4,5%.

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tiếp tục rà soát số liệu, nội dung của từng phương án tăng trưởng nêu trên, chỉ rõ những tiềm năng, lợi thế, dư địa của từng lĩnh vực (cây trồng, vật nuôi, thủy sản...).

 

Đồng thời, lưu ý các phương án tăng trưởng phải có giải pháp thực hiện cụ thể; phát triển ngành Nông nghiệp Hà Nội cần gắn với nhu cầu của thị trường; tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân công trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện...

VÂN NGA

 

 

Bạn đang đọc bài viết 3 phương án tăng trưởng ngành Nông nghiệp Hà Nội năm 2021 tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô