Hà Nội: Giảm 50% học phí năm học 2021-2022 để chia sẻ khó khăn do dịch Covid-19

Học sinh Hà Nội vẫn được hưởng mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 do HĐND Thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế của tháng , tương ứng với từng vùng, từng cấp học .

Hà Nội quyết định giảm bớt chi phí tài chính đối với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.Hà Nội quyết định giảm bớt chi phí tài chính đối với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

Đó là thông tin đưa ra chiều ngày 23/9/2021 theo báo cáo giải trình làm rõ về việc tham mưu UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành 02 nghị quyết lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở GD-ĐT Hà Nội. Cụ thể: 

1. Đối với Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở GD-ĐT nêu quan điểm:

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Thực hiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP về khung học phí năm học 2021-2022: “Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương”.

Hàng năm UBND Thành phố thực hiện trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội theo từng năm học.

Để có cơ sở triển khai thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022, cần thiết phải xây dựng Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022. Mức thu học phí năm học 2021-2022 được giữ nguyên như năm học 2020-2021.

  1. 2. Đối với Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, Nghị quyết được ban hành dựa trên các căn cứ sau:

Điều 17 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP về không thu học phí có thời hạn: “Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng”.

Căn cứ điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, HĐND cấp tỉnh có quyền hạn: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài và hiện đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, gây ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của nhân dân. Do vậy thời gian qua HĐND, UBND Thành phố đã có nhiều các giải pháp nhằm hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Để cùng chia sẻ với người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội trước những khó khăn, trước mắt nhằm giảm bớt chi phí tài chính đối với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, cần thiết phải ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022.

Mức hỗ trợ: Bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, tương ứng với hình thức học thực tế (trực tiếp, trực tuyến) của tháng, tương ứng với từng vùng, từng cấp học sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và các văn bản quy định khác có liên quan. Chi tiết mức hỗ trợ đã được quy định cụ thể trong Nghị quyết.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành 02 Nghị quyết đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm giảm bớt chi phí tài chính đối với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

HOÀNG LAN

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Giảm 50% học phí năm học 2021-2022 để chia sẻ khó khăn do dịch Covid-19 tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com