Cảm ơn “thầy giáo ông”

Cảm ơn “thầy giáo ông”

(PNTĐ) - Tổng kết mùa hè năm nay, cả nhà đều nhận xét là Bốp lớn lên rất nhiều. Người có công lớn trong việc “huấn luyện” Bốp, không ai khác chính là “thầy giáo ông”.