PV GAS: An toàn hành lang tuyến ống dẫn khí cần sự quan tâm của các cấp, ngành và người dân

PV GAS: An toàn hành lang tuyến ống dẫn khí cần sự quan tâm của các cấp, ngành và người dân

(PNTĐ) - Mặc dù PV GAS và các đơn vị quản lý vận hành hệ thống đường ống dẫn khí đã và đang triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn công trình, đường ống dẫn khí, nhưng nguy cơ vi phạm dẫn đến sự cố vẫn còn cao; đòi hỏi cần có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí và đường ống dẫn khí của các cấp, các ngành và người dân nơi công trình khí đi qua.