Tiếng nói của lãnh đạo nữ sẽ phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới

Tiếng nói của lãnh đạo nữ sẽ phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới

(PNTĐ) - Sáng ngày 13/6 hội thảo quốc tế về nâng cao năng lực cho nữ cán bộ công an trong các vị trí lãnh đạo đã được tổ chức tại tỉnh Hà Nam cho 40  lãnh đạo nữ trong ngành công an nhân dân của một số tỉnh phía Bắc và Hà Nội. Sự kiện do Cục Đối ngoại, Bộ Công an chủ trì cùng với sự hỗ trợ và hợp tác của Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women).