Kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026: Hoàn thành phiên chất vấn

Kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026: Hoàn thành phiên chất vấn

(PNTĐ) -Ngày 7/7, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm cao, với tinh thần tiếp tục đổi mới, HĐND Thành phố đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo đúng tinh thần Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp Thành phố giai đoạn 2021-2026".