Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét 3 nội dung quan trọng  ​

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét 3 nội dung quan trọng ​

(PNTĐ) -Sáng 2/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận cho ý kiến vào 03 nội dung quan trọng của Thành phố, đó là: Báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Báo cáo về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.