Đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(PNTĐ) -Sáng 12/7, Cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động 6 tháng đầu năm 2022 nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết hoạt động công đoàn cơ quan 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội: Tham gia tốt xây dựng Đảng, chính quyền

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội: Tham gia tốt xây dựng Đảng, chính quyền

(PNTĐ) -Sáng 13/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nôị khóa 17 tổ chức Hội nghị lần thứ 9, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khoá 17, nhiệm kỳ 2019 – 2024.