Phát huy vị trí, vai trò của hội cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Phát huy vị trí, vai trò của hội cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

(PNTĐ) -Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của cựu chiến binh và công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới. Các hội viên cựu chiến binh đã luôn gương mẫu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...
Tổ chức Hội nghị quán triệt, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp

Tổ chức Hội nghị quán triệt, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp

(PNTĐ) - Sáng ngày 6/6/2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA ngày 3/3/2022 của Đảng ủy Công an thành phố về “xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Không để công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là việc khó

Không để công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là việc khó

(PNTĐ) -Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các DN ngoài khu vực Nhà nước là việc khó thì chúng ta phải bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu công việc. Về phía Thành phố (TP) sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ lực lượng cộng tác viên của các địa phương tham gia công tác này”- Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tại Hội nghị khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của 5 Đảng ủy khối doanh nghiệp (DN) trực thuộc các quận, huyện sáng 14/6.