Hà Nội tổ chức Hội thi tìm hiểu về phát triển Thủ đô

Hà Nội tổ chức Hội thi tìm hiểu về phát triển Thủ đô

(PNTĐ) -Sáng 1/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của thành phố Hà Nội". Lễ phát động được tổ chức trực tuyến với  122 điểm cầu, gần 6 nghìn đại biểu tham dự.