Bài 1: Nhận diện những nguy cơ không an toàn trên không gian mạng

Bài 1: Nhận diện những nguy cơ không an toàn trên không gian mạng

(PNTĐ) - Mạng internet giúp trẻ dễ dàng tiếp cận thông tin và hội nhập với thế giới một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng không gian mạng cũng là nơi trẻ dễ gặp phải các nguy cơ. Vì vậy, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần nâng cao cảnh giác, giúp đỡ, giám sát trẻ sử dụng mạng an toàn.