Cầu nối giữa thế hệ trẻ và ngành Xã hội và Nhân văn

Cầu nối giữa thế hệ trẻ và ngành Xã hội và Nhân văn

(PNTĐ) - “Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội và Nhân văn có gì?”, là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam mang đến cái nhìn tổng quát về khối ngành Xã hội và Nhân văn, cũng như lộ trình phát triển các vị trí nghề nghiệp phổ biến trong lĩnh vực này.