Chấm dứt tình trạng sử dụng tài sản công không đúng quy định

Chấm dứt tình trạng sử dụng tài sản công không đúng quy định

(PNTĐ) -Tại Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải đã trình bày Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND thành phố đề nghị xem xét, thông qua chủ trương Đề án “Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030”.