Hiện thực hóa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô

Hiện thực hóa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô

(PNTĐ) -Ngày 5/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó xác định Hà Nội sẽ trở thành thành phố văn minh, hiện đại, động lực thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng.