Hà Nội: Nâng cao Chỉ số PCI năm 2022

Hà Nội: Nâng cao Chỉ số PCI năm 2022

(PNTĐ) -Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND (ngày 22-8-2022) về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.