Nâng mức tiền phạt quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Nâng mức tiền phạt quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

(PNTĐ) -Vấn đề quản lý và xử phạt về trật tự xây dựng đã được được đặt ra trong nhiều năm. Mặc dù đã được tập trung xử lý nhưng vẫn không triệt để, gây mất lòng tin trong nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu do mức xử phạt chưa đủ mạnh để răn đe, vì vậy, việc ban hành Nghị quyết là rất đúng và trúng.