Tập huấn triển khai chương trình phối hợp số 01 về an toàn thực phẩm

Tập huấn triển khai chương trình phối hợp số 01 về an toàn thực phẩm

(PNTĐ) - Ngày 3/11, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Thụy Khuê, Hà Nội), Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn triển khai Chương trình phối hợp số 01 về an toàn thực phẩm giữa Chính phủ với Hội LHPN Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Phải gần dân, lắng nghe người dân trong thực thi nhiệm vụ

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Phải gần dân, lắng nghe người dân trong thực thi nhiệm vụ

(PNTĐ) -Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, gắn với kiểm soát quyền lực và phát huy dân chủ ở cơ sở nhưng bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Đặc biệt, phải gần dân, lắng nghe người dân trong thực thi nhiệm vụ.
10 dấu ấn nổi bật của BSR năm 2022

10 dấu ấn nổi bật của BSR năm 2022

(PNTĐ) - Năm 2022 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, góp phần vào thành công chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.