Xây dựng nông thôn mới: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”

Xây dựng nông thôn mới: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”

(PNTĐ) -Với bề dày lịch sử lâu đời 200 năm xây dựng và phát triển, sau hơn mười năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kinh tế huyện Phúc Thọ tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại.