Sai đường nhưng cố “giữ phần” cho con

Sai đường nhưng cố “giữ phần” cho con

(PNTĐ) - Mẹ tôi đã từng chì chiết, mắng chửi tôi không ra gì khi bắt gặp mối quan hệ sai trái của tôi với người đàn ông gần bằng tuổi mình. Bà đay đi nghiến lại tôi bằng câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương: “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung/… Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng/Cầm bằng làm mướn mướn không công”. Vậy nhưng sự lầm đường và ích kỷ cứ đẩy tôi đi mỗi lúc một xa.