Sun World và những câu chuyện riêng của mỗi vùng đất

Sun World và những câu chuyện riêng của mỗi vùng đất

(PNTĐ) - Nhắc đến Sun World là nhắc đến Cầu Vàng ở Bà Nà Hills. Nhưng Cầu Vàng chỉ là biểu tượng cho một triết lý và muôn vàn nỗ lực trong suốt 15 năm “Làm đẹp những vùng đất” của thương hiệu vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam này.
Sun World và những câu chuyện riêng của mỗi vùng đất

Sun World và những câu chuyện riêng của mỗi vùng đất

(PNTĐ) - Nhắc đến Sun World là nhắc đến Cầu Vàng ở Bà Nà Hills. Nhưng Cầu Vàng chỉ là biểu tượng cho một triết lý và muôn vàn nỗ lực trong suốt 15 năm “Làm đẹp những vùng đất” của thương hiệu vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam này.