Năm 2023 Gia Lâm phấn đấu không có hộ tái nghèo

Năm 2023 Gia Lâm phấn đấu không có hộ tái nghèo

(PNTĐ) - Ngày 4/1/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức Hội nghị lần thứ 10, xem xét kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.