PV GAS tổ chức thành công Hội nghị Kinh doanh sản phẩm khí năm 2022

PV GAS tổ chức thành công Hội nghị Kinh doanh sản phẩm khí năm 2022

(PNTĐ) - Ngày 12/5/2022, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị Kinh doanh các sản phẩm khí năm 2022 nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Khối kinh doanh và trao đổi các giải pháp phát triển bền vững cho hoạt động kinh doanh khí.