Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực để chấn hưng và phát triển văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực để chấn hưng và phát triển văn hóa

(PNTĐ) - Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo Văn hoá 2022, chiều 17/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Một trong các đột phá chiến lược trong giai đoạn tới là phải hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

(PNTĐ) - Phát biểu tham luận tại Hội thảo Văn hoá năm 2022, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Để phát huy được giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng đề nghị Quốc hội sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; đồng thời, cùng với Chính phủ tiếp tục quan tâm, tăng mức đầu tư cho văn hóa trong tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm”.
Khai mạc hội thảo Văn hóa 2022: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa’’

Khai mạc hội thảo Văn hóa 2022: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa’’

(PNTĐ) - Sáng nay (17/12), tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề: "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa’’ chính thức khai mạc. Hội thảo được chủ trì bởi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo.
Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, định vị thương hiệu Thành phố Sáng tạo cho Hà Nội

Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, định vị thương hiệu Thành phố Sáng tạo cho Hà Nội

(PNTĐ) - Tham luận tại Hội thảo Văn hoá 2022, chiều 17/12, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, định vị thương hiệu Thành phố Sáng tạo cho Hà Nội cũng chính là tìm cho Hà Nội một giá trị cốt lõi từ đó kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo xung quanh giá trị cốt lõi đó và tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng lao động sáng tạo văn hóa tạo ra những giá trị văn hóa mới để Hà Nội thực sự trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước và khu vực”.
Hội thảo Văn hóa 2022: Khơi dậy nguồn sức mạnh “mềm”, hoán chuyển các tài nguyên văn hóa

Hội thảo Văn hóa 2022: Khơi dậy nguồn sức mạnh “mềm”, hoán chuyển các tài nguyên văn hóa

(PNTĐ) - Phát biểu tại Hội thảo Văn hoá 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá” Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị - khoa học – văn hoá rất quan trọng, có nhiều ý nghĩa nhằm cụ thể hoá, thực tiễn hoá và thể chế hoá việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và kết luận của Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021.